Make your own free website on Tripod.com

Lothar v. Franckenhorst

Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell Vello v. Fürstenfeld Bordo v. Fürstenfeld
Citta v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg Bingo v. Dornberg
Ilka v. Romberg
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell Falko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Rita v. Forell Arco of Fayette Corner
Cita Germania
Contesse Chairmain v. Franckenhorst Chico v. Forell Odin v. Forell Falko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Cita Germania Casar v. Weideneck
Reni Germania
Amarilda v.d. Wachenburg Ero v. Eichenhain Andy v. Eichenhain
Wilma v. Fürstenfeld
Costa v. Eichenhain