Make your own free website on Tripod.com

Uri v. Franckenhorst

Ero v. Franckenhorst Chico v. Forell Odin v. Forell Falko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Cita Germania Casar v. Weideneck
Reni Germania
Amarilda v.d. Wachenburg Ero v. Eichenhain Andy v. Eichenhain
Wilma v. Fürstenfeld
Costa v. Eichenhain  
 
Ira v. Franckenhorst Arro v. Buchenberg Casar v. Beelen  
 
Ira v. Rotbachtal  
 
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell Falko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Rita v. Forell Arco of Fayette Corner
Cita Germania