Make your own free website on Tripod.com
Translation - interpretation, Übersetzung - Dolmetscher, Fordítás - tolmácsolás


CÉGÜNKRŐL

SZOLGÁLTATÁSOK

REFERENCIÁK

ÜZLETI FELTÉTELEK

LISTAÁRAK

MEGRENDELŐLAP

ELÉRHETŐSÉGEK

MUNKÁT KÍNÁLUNK

LINKGYŰJTEMÉNY

Szakfordítás, tolmácsolás, Public Relations

SZOLGÁLTATÁSAINK

*

FORDÍTÁS és TOLMÁCSOLÁS

SZÖVEG- ÉS TARTALOMHŰ ÁLTALÁNOS ÉS SZAKFORDÍTÁS
magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra, idegen nyelvről idegen nyelvre normál, sürgős és expressz határidőre a következő szakterületeken:

  • MŰSZAKI, technikai, mérnöki, ipari és természettudományos szövegek.
  • JOGI, közjogi, büntető és polgári jogi dokumentumok, normaszövegek valamint jogtudományi értekezések.
  • GAZDASÁGI, üzleti, pénzügyi, banki, kereskedelmi, vendéglátó- és szállodaipari valamint gazdaságtudományi szövegek, reklámanyagok.
  • REKLÁM, és marketing-kommunikáció.
  • KÖZIGAZGATÁSI, POLITIKAI és társadalompolitikai koncepciók, dokumentációk.
  • TITOKVÉDELMI előírások alá eső igazgatási, hivatali és magán iratok.
  • TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, pszichológiai, szociológiai, történelmi szakmunkák.
  • HIVATALOS és üzleti kommunikációban keletkezett dokumentumok.
  • MŰFORDÍTÁS, SZÉPIRODALOM, novellák, könyvek, kritikák, irodalmi publicisztika.
  • OKIRATOK, hitelesítés nélkül.

LEKTORÁLÁS ÉS KORREKTÚRA

Cikkek, kiadványok, könyvek idegen nyelvi és szakmai lektorálása, javítása, stilisztikai finomítása, nyomdai előkészítése.

KÍSÉRŐ, KONSZEKUTÍV ÉS SZIMULTÁN SZAKTOLMÁCSOLÁS

Kísérő és protokolltolmácsolás egyéni és csoportos formában, valamint konferenciákon, rendezvényeken, tárgyalásokon és szakmai előadásokon konszekutív és szimultán tolmácsolás műszaki, jogi, gazdasági, politikai, társadalomtudományi, és más hivatali szakterületeken.
Helyszíni szakfordítás műszaki és technikai beruházások esetében.

KONFERENCIÁK

Nemzetközi és hazai konferenciák teljes fordítói és tolmácsolási feladatait vállaljuk.

*

OKTATÁS

Nyelvoktatás kezdő, haladó és felsőfokú szinteken.
Idegen gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, orvosi, stb. szaknyelvek oktatása.
Bevezetés a gazdasági és kereskedelmi kommunikáció technikáiba.

*

TÁRSADALOMKUTATÁS

Helyi és országos társadalom- és közvélemény-kutatások.

*

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PUBLIC RELATIONS

Konferenciák, üzleti és magán rendezvények teljes körű szervezése.
Nyelvismerettel rendelkező, protokollban jártas hostok és hostessek közvetítése.
Szállásfoglalás, városnézések, múzeumlátogatások és más szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása.

*

GRAFIKAI MŰHELY

Grafikai arculattervezés: logo, védjegy, mappa, könyvborító, plakát, stb.
Elektronikus arculattervezés: cégbemutatók, reklámszalagok (banner), magyar és idegen nyelvű weblapok szerkesztése, promóciója, stb.

*

KIADÓI, SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG

Teljes körű magyar és idegen nyelvű kiadványszerkesztői, könyvkiadói és nyomdai szolgáltatás.Design: Expeditus PR International - Copyright © 2002 Sylvestrianum Consulting - Minden jog fenntartva.