Make your own free website on Tripod.com

Ibis v. Franckenhorst
Ilane v. Franckenhorst

Berus v. Pagodenburg Uri v. Franckenhorst Ero v. Franckenhorst Chico v. Forell
Amarilda v.d. Wachenburg
Ira v. Franckenhorst Arro v. Buchenberg
Olive of Bamby's Pride
Quarta v. Eschenhof Candy v.h' Smeulveen Don Dayan v. Franckenhorst
Centa v. Eschenhof
Athene v. Nymphenburg Eick v. Eschenhof
Cora v.d. Brunnenstadt
Vivre Vivien v. Franckenhorst Nimrod-Hilo v. Franckenhorst Guy's Hilo v. Norden Stamm Bryan v. Forell
Güntherforst Burga
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell
Rita v. Forell
Medina Dei Piani di Praglia Ingo v. Forell Chico v. Forell
Grafin v. Hagenstern
Della v. Franckenhorst Bryan v. Forell
Olive of Bamby's Pride