Make your own free website on Tripod.com

Graf Guido v. Franckenhorst
Gringo v. Franckenhorst
Golda v. Franckenhorst

Hertog Alpha v. le Dobry Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell Vello v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell
Rita v. Forell
Tanja v.d. Kunnemaborgh Candy v.h' Smeulveen Don Dayan v. Franckenhorst
Centa v. Eschenhof
Toba v. Haliwolwi Miko v. Fürstenfeld
Tasja v. Haliwolwi
Vivre Vivien v. Franckenhorst Nimrod-Hilo v. Franckenhorst Guy's Hilo v. Norden Stamm Bryan v. Forell
Güntherforst Burga
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell
Rita v. Forell
Medina Dei Piani di Praglia Ingo v. Forell Chico v. Forell
Grafin v. Hagenstern
Della v. Franckenhorst Bryan v. Forell
Olive of Bamby's Pride