Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

VII/1. Sz. melléklet :

A BTMK-tagok etikai kódexe ( TAEK )

1., A BTMK tagja kutyáját ( kutyáit ) a fajta igényeinek megfelelő módon és helyen, kizárólag saját otthonában tartja. Ez kiterjed nemcsak az állat szakszerű elhelyezésére és elszállásolására, de a rendszeres és kielégítő mozgási lehetőség biztosítására is.

2., A BTMK tagja gondoskodik kutyájának szakszerű élelmezéséről. Jó minőségű, megfelelő mennyiségű és a kutya életkorának, speciális igényeinek megfelelő takarmánnyal táplálja. Gondoskodik arról, hogy a nap 24 órájában friss ivóvíz álljon az állat rendelkezésére.

3., A BTMK tagja gondoskodik kutyája egészségének megőrzéséről. Higiénikus körülmények között tartja és rendszeresen sétáltatja. Az évente kötelező védőoltások ( 1×kombinált, 1×veszettség elleni vakcinázás ) beadásán túl is ügyel az állat egészségére. Szükség esetén azonnal igénybe vesz állatorvosi felügyeletét is.

4., A BTMK tagja mindent megtesz azért, hogy kutyájának jelleme a fajtára vonatkozó kívánalmak szerint fejlődjön, ezért a lehetősége szerinti legtöbb időt tölti kutyájával. Rendszeresen játszik vele, és igyekszik minél többször megismertetni idegen személyekkel és ebekkel. Gondoskodik az állat képzéséről, legalább az alapvető engedelmességi tudnivalók elsajátításának szintjéig.

5., A BTMK tagja kutyájával saját otthonában és azon kívül úgy bánik, az állattal együtt olyan magatartást tanúsít, hogy másokat ne zavarjon. Kultúrált viselkedésükkel mindketten hozzájárulnak a bull-típusú terrierek népszerűsítéséhez.

6., A BTMK tagja igyekszik fokozatosan bővíteni kynológiai, kutyakiképzési ismereteit. Ez a fajtastandard egyre tökéletesebb megismerését, a kapcsolódó anatómiai, etológiai, állategészségügyi és egyéb kapcsolódó szakmai tudás elmélyítését jelenti, melyet önzetlenül megoszt a hozzá forduló érdeklődőkkel is.

7., A BTMK tagja bemutatja kutyáját a klub rendezvényein, és indítja a TA-vizsgán. Így valós, objektív képet kapva kutyájáról dönthet résztvételéről a tenyésztésben. Amennyiben az állat súlyos hibákat ( anatómiai rendellenesség, jellemhiba, stb.) mutat, és a TA-vizsgán a tenyésztésből végleg kizárják, soha nem használja utódok nemzésére, semmilyen fajtájú vagy keverék kutyával való pároztatásra sem.

8., A BTMK tagja minden kynológiai rendezvényen felelősségteljes és sportszerű magatartást tanúsít. Ügyel a speciális kiállítási és biztonsági szabályok betartására, a rendezvény jó hangulatának kialakítására és megőrzésére. Ennek szellemében tartózkodik a bíróval és ítéletével kapcsolatos véleménynyilvánítástól, kritizálástól. A kutyája által elért eredményt tudomásul veszi, s gratulál a nála jobb helyezést elért versenyzőknek. A kutya által elért eredményt mindig bejegyezteti a teljesítmények regisztrálására szolgáló dokumentumokba ( származási lap hátoldala, Eredmény Füzet ).

9., A BTMK tagja kutyájával kapcsolatban csak a valós tényeket és eredményeket közli, amikor tenyésztéssel kapcsolatban felvilágosítást ad másik fél részére. Ilyenkor tartózkodik egy harmadik fél és kutyájának becsmérlésétől. Hirdetéseiben kizárólag a valóság közlésére szorítkozik, és tartózkodik az öndicsérettől.

10., A BTMK tagja kutyáját kizárólag kiváló minőségű fajtatiszta utódok létrehozásának reményében, egy másik egészséges és jó idegrendszerű egyeddel pároztatja. Kutyájának tenyésztésbe vétele előtt meggyőződik arról, hogy a másik eb gazdája is azonos elveket vall és azonos céltól vezérelve cselekszik. Ez hazai tenyésztőtárs esetében azt jelenti, hogy ő is a BTMK tagja, kutyája “tenyészthető” minősítést szerzett a TA-vizsgán, és az utódok regisztrálásra kerülnek a BTMK által vezetett törzskönyvben.

11., A BTMK tagja szívén viseli kutyája utódainak sorsát. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy a kölykök hozzá hasonlóan gondolkodó, a kutyatartásról azonos nézeteket valló gazdához kerüljenek.

12., A BTMK tagja mindenkor betartja a TAEK-ban foglaltakon túl az alapvető tisztességes és kultúrált magatartásra vonatkozó írott és íratlan szabályokat, s ezt elvárja családjának tagjaitól is. Felelősséget vállal a kutyája által okozott esetleges károkért, s másokat is ilyen magatartásra buzdít. Ha tudomására jut egy klubtársának ettől eltérő, a BTMK alapvető célkitűzéseivel, a TAEK betűjével és szellemével ellentétes magatartása, cselekedete, azt azonnal a klub vezetőségének tudomására hozza.

Az illető tag ügyében első fokon a később felállítandó Etikai Bizottság, másodfokon a klub elnöksége, legvégső döntéshozó fórumként pedig a klub Közgyűlése jár el. Az Etikai Bizottságot a Közgyűlés választja, míg működési szabályzatát maga állítja össze.

VI/2. Sz. melléklet :

A BTMK elismert tenyésztőinek etikai kódexe ( ETEK )

1., A BTMK elismert tenyésztője azért folytatja tevékenységét, hogy minél jobb minőségű kutyákat tenyésszen. Ezért csak kedvező tulajdonságokkal rendelkező, örökletes hibáktól mentes egyedekkel folytat tenyésztést. Elutasítja a darabszámra történő szaporítást, és felelősséggel részt vállal a tenyészetéből származó kölykök gondos elhelyezésében.

2., A BTMK elismert tenyésztője magára nézve kötelezőnek ismeri el és vállalja a klub Törzskönyvi Szabályzatában foglaltak maradéktalan betartását. Ennek megfelelően végzi a tenyésztés dokumentálását, kezdve a fedeztetés regisztrálásától az alombejelentésig és az utódok törzskönyvbe való bejelentéséig, valamint a tetoválás végrehajtásáig.

3., A BTMK elismert tenyésztője gondoskodik vemhes szukája szakszerű táplálásáról és elhelyezéséről. A vemhesség ideje alatt rendszeresen, problémás esetben szükség szerint állatorvosi ellenőrzésre viszi kutyáját.

4., A BTMK elismert tenyésztője jelen van szukája ellésénél, vagy helyettesítőként gondoskodik megfelelő és szakértő személyről. A kölykök megszületése után azonnal elvégzi a szükséges beavatkozásokat, amennyiben az anyaállat elmulasztaná azokat. Gondoskodik arról, hogy az ellés alatt vagy közvetlenül azután az anya és kölykei a megfelelő állatorvosi ellátásban részesüljenek.

5., A BTMK elismert tenyésztője a nála született utódok közül kizárólag az egészséges, jó felépítésű, a fajtastandard követelményeinek és a BTMK tenyészcéljának megfelelő kölyköket neveli fel. A deformált testű, tenyésztésből kizáró küllemi vagy jellemi tulajdonságokat mutató kölyköket saját kezűleg vagy állatorvos segítségével fájdalommentesen kiselejtezi.

6., A BTMK elismert tenyésztője a nála született kölyköket szakszerűen táplálja már a 4. Héten, hogy így is kímélje az anyaállatot. 3, 5 és 7 hetes korban elvégzi az előírt féregtelenítéseket, 6 és 8 hetes korban beadatja a szükséges oltásokat.

7., A BTMK elismert tenyésztője törődik a kiskutyák nevelésével. Lehetősége szerint a legtöbb időt tölti velük

8., A BTMK elismert tenyésztője a kölykök eladásra való hirdetésénél és az érdeklődők tájékoztatásánál csak a valós tényekre szorítkozik. Tartózkodik úgy a többi tenyésztő és azok kutyáinak becsmérlésétől, mint az öndicsérettől.

8., A BTMK elismert tenyésztője a nála kölyökvásárlás után érdeklődőknek korrekt és mindenre kiterjedő tájékoztatást ad a szülőkről és ősökről, azok valamennyi eredményéről. Beszámol a tenyészetében esetlegesen korábban született utódok minőségéről, eredményeiről. A vevőket tájékoztatja a kölykök általa megfigyelt tulajdonságairól, várható jellemzőiről. Világossá teszi, hogy az adott egyed kiállítási esélyes-e, vagy várhatóan nem haladja meg egy házikedvenctől elvárható teljesítményszintet.

9., A BTMK elismert tenyésztője nem adja át új tulajdonosának a kölyköt 6 hetes kora, vagyis két féregtelenítés elvégzése és egy védőoltás beadása előtt. A kölyköt lehetőleg tetoválva, származási igazolással adja át új tulajdonosának.

10., A BTMK elismert tenyésztője által átadott kölyök kifogástalan egészségi állapotban van, amit annak megjelenése és viselkedése is tanúsít.

10., A BTMK elismert tenyésztője a nála született kölyök eladásának körülményeit adásvételi szerződésben rögzíti. Ennek tartalmaznia kell a kölyök pontos beazonosításához szükséges jellemzőket és jegyeket, jelöléseket. Az adásvételi szerződésben meg kell állapodni a garanciális feltételekről, szükség esetén a kompenzáció vagy a visszavétel, esetleg csere körülményeiről.

11., A BTMK elismert tenyésztője szívén viseli kutyája utódainak sorsát. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy a tenyészetében született kölykök hozzá hasonlóan gondolkodó, a kutyatartásról azonos nézeteket valló gazdákhoz kerüljenek.

12., A BTMK elismert tenyésztője mindenkor betartja az ETEK-ben foglaltakon túl az alapvető tisztességes és kultúrált magatartásra vonatkozó írott és íratlan szabályokat. Ugyanezt várja el családjának tagjaitól is, s másokat is ilyen magatartásra buzdít. Ha tudomására jut egy tenyésztőtársának ettől eltérő, a BTMK alapvető célkitűzéseivel, az ETEK betűjével és szellemével ellentétes magatartása, cselekedete, azt azonnal a klub vezetőségének tudomására hozza.

Az illető tag ügyében első fokon a később felállítandó Etikai Bizottság, másodfokon a klub elnöksége, legvégső döntéshozó fórumként pedig a klub Közgyűlése jár el. Az Etikai Bizottságot a Közgyűlés választja, míg működési szabályzatát maga állítja össze.


Vissza