Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

VI. sz. melléklet :

A BTMK Tetoválási Szabályzata

A tetoválás az ebek hagyományos jelölési módja. Célja, hogy az egyed tartós megjelölésével az bármikor azonosítható legyen

1., A tetoválás módja : Az ebeket hagyományosan a jobb fülbe, illetve a jobb haskorcba történő tetoválással jelölik. A bull-típusú terriereket részben a fül mérete, részben formája ( természetes vagy kupírozott felálló, illetve sodrott, megtört ) miatt jellemzően a jobb haskorcba, zöld tetoválófestékkel tetováljuk.

2., A tetoválási kód : A tetoválási kód három részből, összesen hat ( illetve a kennel alomszámának emelkedésével – lásd a/3. – hét ) karakterből áll :

2/1.: A fajta betűkódja ( A : amerikai staffordshire terrier, B : angol bullterrier, M : miniatűr bullterrier, T : Boston terrier, S : staffordshire bullterrier )

2/2.: A tenyésztő betűkódja ( pl.: Rightstaff Kennel : RI )

2/3.: Az alom és az egyed számkódja ( az adott kennelben az alom sorszáma – az adott egyed sorszámával )

( Példa : ARI3-7, vagyis amerikai staffordshire terrier fajtájú kutya, a Rightstaff Kennel 3. Almából a 7. Egyed. )

3., A tetoválás elvégzése : tetoválás elvégzésére kizárólag az MEEOEEKSz által regisztrált tetoválómester jogosult. A területileg illetékes tetoválomester a klub által részére megküldött származási igazolások alapján végzi el a tetoválást. A klub a tenyésztő részéről hozzá időben eljuttatott tenyésztési dokumentumok alapján kiállított származási igazolásokat úgy küldi meg a tetoválómesternek, hogy a tetoválást a kiskutyák 6-7 hetes korában el tudja végezni.

A tetoválás díjköteles szolgáltatás. A tetoválás díját a tenyésztő a tetoválómesternek fizeti a tetoválás elvégzésekor, számla ellenében.

4., A tetoválás menete : a tetoválómester a tetoválás származási igazolásban is szereplő számát és kódját tetoválja be. A tetoválófogó lenyomatát a származási lap fedőlapjának alján is rögzíteni kell.

5., A tetoválás dokumentálása : A tetoválásról a tetoválómester egy eredeti és egy másolati példányból álló tetoválási jegyzőkönyvet készít, melyet aláírat a tenyésztővel is. A tenyésztő ezzel elismeri a tetoválás elvégzését és a származási igazolások átvételét.

A tetoválómester a tetoválási jegyzőkönyv másolati példányát elküldi a BTMK központi irodájának, ahol a tenyésztési dokumentáció részeként archiválásra kerül.

6., A fel nem lelhető egyedek származási lapjának kezelése : ha a kiskutyát időközben egy másik tetoválómester illetékességi területén kívül lakó új tulajdonosa már elvitte a tenyésztőtől, a származási igazolást a tenyésztő részéről az új tulajdonoshoz való eljuttatásra vonatkozó írásbeli kérelmével együtt a tetoválómester visszajuttatja a BTMK központi irodájába. Az iroda ennek alapján elküldi az új tulajdonos lakhelye szerint illetékes tetoválómesternek.

7., A tetoválás elvégzésének megtagadása : ha az egyed elhullott, vagy a tetoválómester a származási igazolásokban foglalt adatokkal és a tenyésztő által bemutatott kiskutyák jellemzőivel ( életkor, nem, szín, fajta ) kapcsolatban bármiféle ellentmondást vél felfedezni, megtagadhatja a tetoválás elvégzését és a származási igazolás átadását. Ebben az esetben a tetoválási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a tetoválás elvégzése megtagadásának okát. A tetoválási jegyzőkönyvben foglaltakat a BTMK illetékes bizottsága vagy annak megbízottja haladéktalanul kivizsgálja.

8., Záró rendelkezések : a fentiekben nem szabályozott kérdésekben ( pl.: a tetoválómester felelőssége, elszámolási díjak, stb.) az MEEOEEKSz vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A tetoválási szabályzatot a BTMK elnöksége 1999.11.26-án megtartott ülésén elfogadta. Jelen szabályzat 2000.03.01-én lép életbe.

Vissza