Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

G., A külföldi egyedek másik országban szerzett teljesítményvizsgálati eredményeinek figyelembevétele

Előfordulhat, hogy egy magyar tenyésztő kutyáját másik országban élő egyeddel pároztatja. Ezesetben a BTMK csak AKC, BKC és FCI-tagszervezetek által törzskönyvezett és ilyen származási lappal rendelkező, legalább három elismert győztes címmel rendelkező egyeddel való párosításból származó utódokat törzskönyvezi. A tenyésztőnek a külföldi egyed származási lapjának és eredményeinek fénymásolatát a Törzskönyvi Szabályzatban leírtak szerint a tenyésztési dokumentáció részeként el kell juttatnia a BTMK törzskönyvezést végző központi irodájához.

A külföldi egyed tenyészminősítése az adott ország fajtaszervezetének felelőssége. Az AKC, BKC és FCI-tagszervezetek által rendezett kiállításokon a külföldi egyed és utódai által szerzett győztes címek a külföldi egyed tenyészosztályba való sorolásánál a fentiekben leírt módon a BTMK részéről elismerésre és regisztrálásra kerülnek.

Vissza