Make your own free website on Tripod.com

F., Tenyészosztályok

ebtenyésztőkklubegyesület

A BTMK a tenyészcélnak megfelelő egyedeket tenyészosztályokba sorolja. A tenyészosztályba való besorolás alapja az egyed küllemi, karakteri és tenyésztési teljesítményének lemérése után kapott értékelésnek megfelelően történik.

A tenyészosztályok a következőek :

Elismert Championátusnak számít : az AKC, BKC és FCI-tagszervezetek által kiadott Champion-bizonyítvánnyal igazolt Championátus.

Az I. és a II. osztályba való besorolásnál két fiatal, illetve két növendék osztályos győzelem ( HPJ, CAC ) megfelel egyetlen nyílt osztályos CAC-nak. Ilyen beszámítás az I. osztályba való besorolásnál csak egyszer alkalmazható.

A tenyészosztályba való soroláshoz a kutya tulajdonosának el kell juttatnia a bírálati lapok és a TA-vizsgalap, valamint a prémium osztályba való besoroláshoz a Champion bizonyítvány másolatát a BTMK központi irodájához. A tenyészosztályba való besorolás egész évben folyamatosan történik. A bejegyzéseket mindenkor a törzskönyvvezetési felelős hitelesíti. A bejegyzésről a BTMK központi irodája bizonyítványt állít ki, melyet megküld a tulajdonos részére.

A tenyészosztályok átjárhatóak, azaz az egyed és utódai által időközben szerzett kiállítási eredményeknek megfelelően az egyed előreléphet a következő tenyészosztályba. Ilyenkor újabb besorolást kell végrehajtani a fentiek szerint. Az új tenyészosztályba való besorolásról új bizonyítványt kell kiállítani a régi egyidejű visszavonásával.

A TA-vizsgán végleg “nem tenyészthető” minősítést szerzett egyed neve mellé a BTMK Ebtörzskönyvében fel kell tüntetni a “tenyésztésből kizárva” bejegyzést.

A BTMK Teljesítményviszgálati Szabályzatának és Törzskönyvezési Szabályzatának bevezetését követően az esetlegesen “nem tenyészthető” minősítést szerzett kutyák már meglévő és a BTMK által elismert származási lappal rendelkező utódai bizonyíthatják tenyésztésre való alkalmasságukat a TA-vizsgán.

Vissza