Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

E., A BTMK Törzskönyvezési Szabályzatának hatályba lépése előtt szerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevétele

A BTMK Törzskönyvezési Szabályzatának értelmében csak a TA-vizsgán “tenyészthető” minősítést szerzett egyedek kerülhetnek tenyésztésre, azaz csak az ilyen egyedek utódai kerülhetnek törzskönyvezésre. Ilymódon a korábban már tenyésztésbe fogott kutyáknak is meg kell felelniük a TA-vizsga követelményeinek, amennyiben tulajdonosaik a továbbiakban is tenyésztésre kívánják őket használni.

A korábban szerzett AKC, BKC és FCI-tagszervezetek által rendezett kiállításokon az egyed és utódai által szerzett címek az egyed tenyészosztályba való sorolásánál az alábbiakban leírt módon elismerésre kerülnek.

Vissza