Make your own free website on Tripod.com
terrierekebtenyésztőklub

I., A BTMK bemutatása :

1., A szervezet neve :

Bull-típusú Terrierek Magyarországi Klubja Ebtenyésztő és Ebtartó Egyesület, röviden : BTMK

A BTMK társadalmi szervezetként bejegyzésre került a Csongrád Megyei Bíróságon 1999. Augusztus 2-án ( lásd az I/1. Sz. mellékletet )

2., Címe, székhelye :

H-6728 Szeged, Alkotmány u. 88.

( További részleteket az I/2. Sz. mellékletként benyújtott “Alapszabály” tartalmaz. )

3., A BTMK célja :

4., A klub tevékenységi körébe tartozó fajták :

amerikai staffordshire terrier, angol bullterrier, miniatűr bullterrier, Boston terrier, staffordshire bullterrier

5., A nyilvántartott egyedek száma :

A magyarországi törzskönyvezést a jelen rendelet végrehajtása előtt végző egyesületek ( MEOE, MKSz ) nem vezettek ilyen jellegű naprakész nyilvántartást. Az általuk az elmúlt öt évben kiadott törzskönyvek száma alapján végzett becslés szerint minimálisan 30.000 (harmincezer ) származási lappal rendelkező egyed él hazánkban, mind az öt fajtát tekintve.

6., A BTMK szervezeti felépítése :

7., Személyi feltételek :

a., Tenyésztésvezető : Dr. Gaál Balázs állatorvos

( 6724 Szeged, Öthalom u. 7. I/2. )

b., Törzskönyvvezető : Tóth Ferencné

( 6723 Szeged, Dankó P. u. 12/b. )

c., Küllem- és teljesítménybírók : az erre jogosítvánnyal rendelkező szakemberek. Nemzeti és nemzetközi kiállításokon, tenyészszemléken kizárólag FCI licensszel rendelkező hazai és külföldi bírók, a klub saját rendezvényein meghívás alapján esetenként AKC ( USA ) és BKC ( GBR ), ill. egyéb bírók is

8., Tárgyi feltételek :

a., tenyészminősítési dokumentáció ( szabályzatok, előírások, nyilvántartások )

b., tenyésztésszervezési dokumentáció ( szabályzatok, előírások, nyilvántartások )

c., törzskönyvezési dokumentáció ( kartoték, számítógépes adatbázis )

d., számítógép, nyomtató, fénymásoló

e., számítógépes programok ( nyilvántartás, adategyeztetés, stb. )

f., irodahelyiség

g., okmányok, stb. tárolására alkalmas helyiség

9., Szakmai és gyakorlati referencia a BTMK vezetősége részéről :

a., a MEOE helyi szervezeteiben évek óta folytatott munka, kiállításszervezési, stb. tapasztalat

b., több éves sikeres tenyésztői munka

c., rangos eredmények hazai és nemzetközi kiállításokon, munkaversenyeken és –vizsgákon

d., szakcikkek rendszeres publikálása hazai, és alkalomszerűen külföldi kynológiai lapokban

e., a klub elnöke által a BTMK tevékenységi körébe tartozó fajtákkal is foglakozó “Bulldog Enciklopédia” c. könyv megírása, amely itthon többezer példányban fogyott egy év alatt. Jelenleg előkészítés alatt áll német, olasz és angol kiadása, mellyel egyedülálló a magyar kynológiai könyvek terén.

10., Együttműködés a külföldi fajtaklubokkal :

a., Anyaországbéli klubok : a BTMK megalakulását követően felvette a kapcsolatot a standardadó ország fajtaklubjaival. Úgy az AKC, mint a BKC fajtaklubjai részéről üdvözölték megalakulásunkat, és biztosítottak bennünket támogatásukról. Kifejezett együttműködési szándékunkat viszonozták, elküldve saját vonatkozó szakanyagaikat.

b., Más országbéli fajtaklubok : a német, olasz fajtaklubbal személyes ismeretségek, barátságok révén eddig is kapcsolatban álltunk. A további kapcsolatfelvételek a spanyol, francia, stb., és különös tekintettel a kelet-európai fajtaklubokkal folyamatosan történik.

A kapcsolatfelvétel célja elsősorban az anyaországi rendszer megfelelő adoptálás utáni átvétele. Ezen túlmenően a tapasztalatok, eredmények kölcsönös átadása. Ennek révén segíthetjük egymást a standardnak megfelelő, azaz jó minőségű állomány kialakításában és fenntartásában.,

11., A BTMK rövid története :

11/a., A klub létrehozásának előzményei :

A bull-típusú terrierek rajongói a tényleges szakmai munka érdekében már 1995-ben megpróbálkoztak saját klub alakításával a MEOE keretein belül, ekkor még természetesen önálló törzskönyvezési szándék nélkül. Az Egyesület vezetősége ezt nem is túlságosan burkolt formában megakadályzta. Egyéb, a működés és a szakmai munka reformját célzó ( pl.: a szigorúbb tenyészminősítésre vonatkozó ) törekvésünk is rendre süket fülekre talált.

A fajtakör szerelmesei azonban nem adták fel elképzelésüket a saját klub alakításával kapcsolatban. Érthető örömmel fogadták hát az FVM rendeletét, amely az európai normákhoz kívánja igazítani a magyar kynológiai szervezetek munkáját.

11/b., A klub megalakulása és helykeresése :

Rövid szervezést és előkészítést követően a BTMK 1999. Június 4-én megalakult. A bírósági bejegyzést követően azonnal jeleztük együttműködési szándékunkat a MEOE felé, amely levelünkre azóta sem kaptunk semmilyen választ ( ?! ). Ez annál inkább különös, mivel a megalakulás a MEOE Alapszabálya szerint történt, és a tagok túlnyomó része ma is az Egyesület tagja. Ezenkívül nyilatkozataiban ( pl.: az A KUTYA c. hivatalos MEOE lap augusztusi száma ) az Egyesület elnöke is kinyilvánította a rendelet végrehajtásában az önálló fajtaklubokkal való együttműködési szándékát.

Másik ilyen jellegű levelünkre az MEEOEEKSz-től együttműködési nyilatkozatot kaptunk. A Szövetséggel való több hónapos közös munka meggyőzött bennünket arról, hogy a hazai kynológiai élet összefogására és nemzetközi szinten való képviseletére egyedül az MEEOEEKSz alkalmas. Bízunk abban, hogy a magyarországi FCI tagszervezet státust hamarosan a Szövetség veszi át, s rajta keresztül a BTMK is csatlakozhat a világszervezethez.

11/c., A BTMK eddigi tevékenysége :

A klub megalakulásának teljes évét az FVM rendelet végrehajtására és a fajtakör hazai gazdaszervezetének szerepére való felkészüléssel töltötte. Ez többek között a tagszervezést, a fajtanépszerűsítő munkát, a partnerszervezetekkel való kapcsolatkeresést, felvételt és közös munkát jelentette a Szövetség keretén belül. Számos szakmai anyagot jelentettünk meg a Szövetség hivatalos lapjában, a Kutya Szövetségben. Az Interneten megalakulásunk óta homepage-t üzemeltetünk, melyen informáljuk tagságunkat és az érdeklődőket a klub munkájáról és kedvenc fajtáinkat érintő kérdésekben.

Egy év alatt elvégzett munkánk bizonyítéka a jelen szakmai anyagunk. Reméljük, eddig végzett munkánk alapján a rendelet végrehajtója is úgy látja majd, hogy az eddigi “gazdaszervezettel” szemben a BTMK valóban alkalmas és felkészült a magyarországi bull-típusú terrierek gondozására.

Vissza